סוח

סוח
סוּחַ, שׂוּחַ(b. h. שׂוּחַ) (to think, to talk; to tell. Shebu.VII, 3; 6 איני יודע מה אתה סָח (Y. ed. שָׂח) I do not know what you are talking about. Ber.51a סח לי told me. Sot.44b שח בין תפילהוכ׳ if one talks between putting on the Tfillin of the arm and of the head; Men.36a סח; a. fr.Ḥull.27a, v. חָטָא I.(Yalk. Ps. 755, read: שָׁח, v. שוּחַ. Hif. הֵסִיחַ, הֵשִׂ׳ same. Ber.51b אין מְסִיחִין על כיסוכ׳ you must not converse while holding up the cup of benediction. Sabb.13b והיתה מְסִיחָהוכ׳ and she told (me) all that happened to her. Y.Gitt.IX, end, 50d מסיחין, מש׳, v. סִיחָה Pesik. R. s. 31 עומד ומֵסִיחַוכ׳ (the text, Is. 49:8 sq.) stands and speaks (is a standing prophecy) of the king Messiah. Deut. R. s. 1 מי אתה מסיח עמיוכ׳ who art thou that art talking to me ?Gen. R. s. 13, beg. (ref. to שיח, Gen. 2:5) כל … כאילו מְשִׂיחִין אלווכ׳ all trees speak to one another as it were; מש׳ עם הבריות speak to men; Yalk. ib. 20. Ex. R. s. 1 להָשִׂיחַ עלינו to talk against us. Tanḥ. Trum. 9; Yalk. Mal. 587, v. קָבַע I; a. fr.מסיח לפי תומו, v. תּוֹם.Yoma 75a (ref. to ישחנה, Prov. 12:25) חד אמר יִשְּׂחֶנָּה מדעתו וחד אמר יְשִׂיחֶנָה לאחרים one says, let him dismiss it (fr. נָשַׂח = נָסַח; Ms. M. 2 יַסּיחֶנָּה) from his mind; the other says, let him speak it out to others; Sot. 42b; Snh.100b; Yalk. Prov. 950; v. נָסַח.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Поможем написать курсовую<

Look at other dictionaries:

  • זבן — מוכר, מוכרן, איש מכירות, תגרן, פקיד בבית מסחר, עוסק במכירה, סוח …   אוצר עברית

  • זבנית — מוכר, מוכרן, איש מכירות, תגרן, פקיד בבית מסחר, עוסק במכירה, סוח …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”